'n Produk van Pretorium Trust. Lees meer >
Ons Dienste - Bonuscard Skip to content

bonuscard
lidmaatskap

Sluit by een van Suid-Afrika se voorste koopverenigings aan en begin jou jaarlikse November-kontantbonus op al jou aankope verdien. *Brandstofaankope uitgesluit

Finansiering en
persoonlike lenings

Kry mededingende voertuigfinansiering en persoonlike kontantlenings teen ‘n vaste rentekoers, sonder ‘n aanvangsfooi of maandelikse administrasiefooie.

Korttermynversekering

In samewerking met Santam en Hollard. Kry gehalte korttermynversekering met ‘n polisfooi van slegs R14.00 vir persoonlike lyne en R30.00 vir kommersieele lyne per maand en verdien ‘n bonus op jou maandelikse premies, ongeag enige eise.

Pretorium Trust is ‘n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer (lisensie-nr. 2753) en statutêre kennisgewings aan korttermynversekeringspolishouers is soos volg:

Statutêre kennisgewings

Statutêre kennisgewings GAP dekking

Vir ons klagtesbeleid en prosedures, klik hier.

Begrotingsfasiliteite

Koop duursame goedere op begroting met ‘n terugbetalingsperiode van 3-24 maande. Aankope op jou begrotingsrekening kwalifiseer ook vir ‘n jaarlikse bonus.

Begrafnisdekking & kredietlewensversekering

Ons bied uitstekende premies in samewerking met Assupol. Kry gehalte kredietlewensversekering en begrafnisplandekking, sonder mediese toetse.