'n Produk van Pretorium Trust. Lees meer >
Nasionale Kredietreguleerder - Bonuscard

Nasionale Kredietreguleerder

Pretorium Trust is ‘n geregistreerde kredietverskaffer in terme van die Nasionale Kredietwet (NCRCP228) en is verbind tot die kodes wat deur hierdie wet voorgeskryf word.

Die gebruikmaking van kredietfasiliteite om verbruiksaankope te doen en motorvoertuie en luuksegoedere te finansier, is vir baie verbruikers ‘n gerieflike en noodsaaklike fasiliteit.

As kredietfasiliteite nie oordeelkundig bestuur word nie, kan dit ‘n verbruiker in ‘n skuldweb laat beland met ernstige en nadelige langtermyn gevolge.

Wanneer ‘n verbruiker in finansiële verknorsing beland en nie sy skuldverpligtinge kan nakom nie, loop hy gevaar dat vonnis teen hom geneem kan word en dat hy as ‘n swak betaler by ‘n kredietburo aangegee word. In terme van die Nasionale Kredietwet kan hy, teen addisionele koste, van die dienste van ‘n skuldberader gebruik maak om sy skuld te herskeduleer.

Die nadeel is dat so ‘n verbruiker, tot tyd en wyl sy skuld gedelg is, geen kredietooreenkomste mag aangaan nie.

Die volgende is ‘n paar wenke wat verbruikers wat om kredietfasiliteite aansoek wil doen, van hulp kan wees:
  1. Begroot maandeliks om inkomste teenoor uitgawes te bepaal om seker te maak dat die paaiemente ten opsigte van nuwe kredietaankope wat jy beplan, bekostigbaar is.
  2. Kredietfasiliteite word in meeste gevalle teen ‘n sekere rentekoers en ook addisionele kostes aangebied. Rente word teen ‘n vaste of ‘n swewende koers gehef. Swewende rentekoerse het menige verbruikers al in die moeilikheid laat beland wanneer rentekoerse die hoogte inskiet. Maak ook daarvoor voorsiening, veral wat verbandlenings en motorfinansiering betref.
  3. Begroot vir onvoorsiene uitgawes soos mediese rekenings wanneer jy vir ‘n kredietfasiliteit aansoek doen. ‘n Krediefasiliteit is ‘n handige instrument maar moet ongelukkig streng volgens ooreenkoms terugbetaal word.
  4. Die konsolidasie van skuld deur meer duur krediet aan te gaan, kan die situasie vererger aangesien nuwe skuld ook terugbetaal moet word. Poog eerder om tydelik slegs noodsaaklike aankope te doen en onnodige luuksegoedere uit te skakel. Die verlaging van enige persoon se lewensstandaard is moeilik en verg uiterste dissipline, maar in geval van ‘n skuldkrisis is dit een van die mees sinvolle opsies wat op die langtermyn finansiële stabiliteit in ‘n huishouding kan verseker.