'n Produk van Pretorium Trust. Lees meer >
Lidmaatskap - Bonuscard

Doen nou aansoek

Voordat ons begin, let asb op die volgende: 

 

Die proses is 100% sekuur en konfidensieel. Deur die aansoek in te vul, gee u ons toestemming om u persoonlike inligting met ‘n kredietburo te verifieer. Indien u onder skuldberading, sekwistrasie of administrasie is, mag u nie vir lidmaatskap aansoek doen nie. As deel van die aansoek proses sal u vir u ID nommer, maandelikse inkomste en uitgawes gevra word.

 

Laat ons begin….