'n Produk van Pretorium Trust. Lees meer >
Kontak ons - Bonuscard

Kontak ons

Ons hoor graag
van jou!

Kantoorure

Maandag tot Vrydag: 08:00 – 16:30
Foon: 012 361 5526
Faks:       012 361 5773
E-pos:   pretorium@pretorium.co.za

Verlore/gesteelde bonuscards

Na-ure: 0800110929

Santam-eise

Alle-ure: 086 050 5911

Fisiese adres

40 Ingersolweg
Lynnwood Glen
0081

Posadres

Posbus 35797
Menlo Park
0102