'n Produk van Pretorium Trust. Lees meer >
Bepalings en voorwaardes - Bonuscard

Bepalings en voorwaardes

Ooreenkoms tussen gebruiker en Pretorium Trust (Koöp) Bpk.

Die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf bestaan uit verskeie webblaaie wat deur Pretorium Trust (Koöp) Bpk bedryf word.

Die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf word aan jou gebied onderhewig aan jou aanvaarding sonder wysiging van die bepalings, voorwaardes en kennisgewings wat daarin vervat word. Deur jou gebruik van die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf stem jy in tot al die bepalings, voorwaardes en kennisgewings.

Wysiging van hierdie gebruiksvoorwaardes

Pretorium Trust (Koöp) Bpk behou die reg voor om die bepalings, voorwaardes en kennisgewings waaronder die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf aangebied word, te verander, insluitende maar nie beperk nie tot die koste verbonde aan die gebruik van die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf.

Skakels na derdeparty-webwerwe

Die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf kan skakels na ander webwerwe (”gekoppelde webwerwe”) bevat. Pretorium Trust (Koöp) Bpk het geen beheer oor die gekoppelde webwerwe nie en Pretorium Trust (Koöp) Bpk is sonder enige beperking nie verantwoordelik vir die inhoud van enige gekoppelde webwerf nie, insluitend enige skakel op ‘n gekoppelde webwerf of enige veranderinge of opdaterings aan ‘n gekoppelde webwerf. Pretorium Trust (Koöp) Bpk is nie verantwoordelik vir webuitsending of enige ander vorm van oordrag wat vanaf enige gekoppelde webtuiste ontvang word nie. Pretorium Trust (Koöp) Bpk verskaf hierdie skakels slegs vir jou gerief, en die insluiting van enige skakel impliseer nie dat Pretorium Trust (Koöp) Bpk die webwerf onderskryf of enige assosiasie met sy operateurs het nie.

Geen onwettige of verbode gebruik nie

As ‘n voorwaarde vir jou gebruik van die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf verskaf jy ’n waarborg aan Pretorium Trust (Koöp) Bpk dat jy nie die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf vir enige onwettige doeleindes sal gebruik nie of vir doeleindes wat deur hierdie bepalings, voorwaardes en kennisgewings verbied word nie. Jy mag nie die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf op enige wyse gebruik wat die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf kan beskadig, deaktiveer, oorbelas of die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf benadeel of inmeng met enige ander party se gebruik en genot van die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf nie. Jy mag nie enige materiaal of inligting verkry of poog om enige materiaal te verkry wat nie doelbewus deur die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerwe beskikbaar gestel of voorsien is nie.

Kopiereg en handelsmerkkennisgewings

Alle inhoud van die Pretorium Trust (Koöp) Bpk webwerf is: © 2013 Pretorium Trust (Koöp) Bpk. Alle regte voorbehou en/of sy verskaffers. Alle regte voorbehou.

Handelsmerk

Die name van werklike maatskappye en produkte wat hierin genoem word, kan die handelsmerke van hul onderskeie eienaars wees. Die maatskappye, organisasies, produkte, mense en gebeurtenisse wat hierin uitgebeeld word as voorbeelde is fiktief. Geen assosiasie met enige werklike maatskappy, organisasie, produk, persoon of gebeurtenis is doelbewus of behoort afgelei word nie. Enige regte wat nie uitdruklik hierin verleen word nie, word voorbehou.

Kompetisie Terme & Voorwaardes